Zapewniamy całościową obsługę prawną dla przedsiębiorstw prywatnych w zakresie prawa handlowego, administracyjnego i pracy. Wsparcie podczas kontroli organów państwowych, pomoc w kwestiach formalnych.

Oferujemy pełną obsługę prawną dla przedsiębiorstw obejmującą:

  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • reprezentację przedsiębiorstwa przed organami administracji publicznej i sądami;
  • prawo spółek i swobody działalności gospodarczej;
  • przygotowanie umów, wniosków, zaświadczeń, regulaminów;
  • wsparcie podczas kontroli organów publicznych;
  • pomoc w zakresie prawa podatkowego.