Naszym Klientom oferujemy pomoc prawną przy uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu, śmierć bliskiej osoby i błędy w sztuce medycznej. Ponadto świadczymy usługi w sprawach dotyczących  rekompensat za szkody majątkowe i wypadki przy pracy jak również  podejmujemy sprawy w zakresie odzyskiwania należnego odszkodowania od ubezpieczycieli za szkody majątkowe.

Obsługa prawna odszkodowań z tytułu:

  • błędów w sztuce medycznej;
  • uszczerbku na zdrowiu (z OC sprawcy);
  • wypadku w miejscu pracy;
  • śmierci osoby najbliższej w wyniku wypadku (z OC sprawcy);
  • zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby.