Usługi z zakresu prawa administracyjnego dla osób prywatnych oraz przedsiębiorstw. Proponujemy całościową obsługę postępowań administracyjnych – od poradnictwa po reprezentowanie Klienta przed sądami i innymi organami publicznymi.

Świadczymy obsługę prawną w zakresie różnego rodzaju postępowań administracyjnych:

  • sporządzanie wniosków oraz odwołań do organów administracji publicznej;
  • konstruowanie skarg do sądów administracyjnych;
  • reprezentowanie Klienta przed wszystkimi organami administracji – również naczelnymi i centralnymi;
  • wnioskowanie o zmianę decyzji, wznawianie postępowań i sprostowania do organów administracyjnych.