Świadczymy kompleksowe wsparcie prawne dla deweloperów, wykonawców robót, inwestorów, nabywców i sprzedawców w szeroko rozumianej branży budowlanej oraz rynku nieruchomości.

Obsługa klientów w zakresie prawa budowlanego:

  • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi i powszechnymi;
  • przygotowanie umów, pism, regulaminów itp. związanych z budową, zakupem lub użytkowaniem obiektów;
  • kompleksowa obsługa prawna w ramach prowadzonych inwestycji budowlanych;
  • due dilligance nieruchomości;
  • zmiana sposobu użytkowania budynków;
  • legalizacja samowoli budowlanej;
  • obsługa roszczeń reprywatyzacyjnych.