Oferujemy kompleksowe świadczenia w zakresie poradnictwa, opiniowania i reprezentowania Klienta przed sądami, organami administracji publicznej i ścigania z zakresu prawa cywilnego.

W dziedzinie prawa cywilnego zapewniamy naszym Klientom następujące usługi:

  • sprawy osobowe przedsiębiorstw i osób fizycznych – opieka i kuratela, prokura, pełnomocnictwa, postępowania związane z miejscem zamieszkania i siedzibą firmy;
  • postępowania z zakresu prawa rzeczowego – kupna, sprzedaży, prawa własności, zasiedzenia, współwłasności;
  • prawo zobowiązań – dochodzenie roszczeń, ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami, umowy leasingu, najmu, pożyczek i rent;
  • sprawy spadkowe każdego rodzaju – zachowek, znoszenie współwłasności, znoszenie zadłużenia spadkowego, stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia.