Oferujemy pomoc w regulowaniu stosunków zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, wewnętrznych relacjach spółek prawa handlowego oraz stosunków pomiędzy tymi spółkami a osobami trzecimi.

  • zakładanie i rejestracja wszelkiego rodzaju spółek;
  • przeprowadzanie we wszystkich już istniejących typach spółek zmian;
  • prowadzenie postępowań rejestrowych przed Sądami rejestrowymi;
  • przekształcenia spółek, ich połączenia i podziały;
  • likwidacja podmiotów gospodarczych lub ich zamykanie bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego;
  • tzw. prawo korporacyjne (kompleksowe prowadzenie i doradztwo w zakresie podatków, zobowiązań, odpowiedzialności, prawa pracy);
  • zagadnienia związane z odpowiedzialnością spółek, członków zarządu.