Udzielamy poradnictwa i wydawania opinii w sprawach z dziedziny prawa karnego. Reprezentujemy Klientów zarówno oskarżonych, jak i poszkodowanych przestępstwami.

W zakresie prawa karnego świadczymy usługi:

  • dochodzenia cywilne w postępowaniu karnym;
  • oskarżenia prywatne i posiłkowe;
  • zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa;
  • obrona Klienta w procesie karnym na wszystkich etapach postępowań;
  • działanie w charakterze pełnomocnika osoby pokrzywdzonej;
  • sprawy związane z wyrokami więzienia – wyroki łączone, przeniesienie do innego zakładu karnego, zgody na widzenia i przepustki;
  • sprawy przed sądami penitencjarnymi;
  • postępowania karne w zakresie prawa skarbowego;
  • apelacje, skargi kasacyjne, wnioski o wznowienie postępowania;
  • sprawy o odszkodowania za niesłuszne skazania i aresztowania.