Przedsiębiorstwom prywatnym, korporacjom i instytucjom publicznym zapewniamy pełną pomoc prawną w zakresie prawa pracy. Reprezentujemy także pracowników i związki zawodowe w sprawach spornych z pracodawcami.

Świadczymy profesjonalną pomoc w dziedzinie prawa pracy:

  • przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich i innych dokumentów ustalających stosunek pracy;
  • opiniowanie umów o pracę, kontraktów, umów o dzieło i zlecenia;
  • tworzenie umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności;
  • redagowanie dokumentów z zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników;
  • analiza wewnętrznych procedur pod kątem prawa pracy;
  • audytowanie dokumentacji pracowniczej;
  • reprezentowanie związków zawodowych i pracowników w kontaktach z pracodawcami;
  • pomoc prawna w kontaktach z ZUS-em.