Zapraszamy do skorzystania profesjonalnej obsługi prawnej w sferze prawa spółdzielczego. Świadczymy usługi dla różnego rodzaju spółdzielni, między innymi w dochodzeniu należności od jej członków i reprezentowania przed organami administracji publicznej oraz sądami.

Oferujemy pełną obsługę prawną:

  • uczestnictwo w posiedzeniach zarządów spółdzielni;
  • konsultacje i poradnictwo prawne;
  • tworzenie i opiniowanie umów zawieranych przez spółdzielnię;
  • sporządzanie bieżącej dokumentacji wynikającej z działalności spółdzielni – regulaminy, projekty, uchwały, statuty;
  • reprezentowanie spółdzielni i wspólnot w sprawach sądowych i administracyjnych o zapłatę, eksmisję, odszkodowania, zaskarżanie uchwał;
  • wsparcie podczas negocjacji przedprocesowych;
  • pomoc windykacji należności wobec spółdzielni lub wspólnoty.