Wynagrodzenie.

Poznajmy się

na spotkaniu

Nasze honorarium określamy w zależności od skomplikowania problemu prawnego i uzgadniamy je każdorazowo z klientem w zawartej z nim umowie.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie, na którym pomożemy Państwo wybrać najlepszą formę rozliczania się z nami, która może odbywać się według:

  • Liczby przepracowanych godzin,
  • Ryczałtu,
  • Ryczałtu plus prowizja za sukces,
  • Ustalonego miesięcznego ryczałtu

W swojej działalności podchodzimy elastycznie do spraw rozliczenia kosztów świadczonych usług, dopuszczamy odroczony termin płatności lub płatność ratalną.

Zbudujmy zaufanie

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w dni robocze 8.00 – 19.00